STIChting Kerstactie Kerken Berkelland

Stem op de Kerstactie
bij Rabo Clubsupport

Van 5 t/m 27 september 2022 kunnen leden en klanten van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Iedere stem is geld waard.

De Stichting Kerstactie Kerken Berkelland doet ook dit jaar weer mee aan dit initiatief van de Rabobank, met als doen om geld in te zamelen voor de aanschaf van kerstpakketten voor de minima in de gemeente Berkelland.

Hoe kunt u stemmen?
Bij het inloggen op de website of app voor Rabobank Bankieren kunt u rechtstreeks (of via Service – Lidmaatschap) kiezen voor 'Doe mee en stem'. Geef een van uw drie stemmen aan de Kerstactie!

Kunt u niet stemmen?
Kunt u niet stemmen via Rabo Clubsupport maar draagt u de Kerstactie wel een warm hart toe, dan kunt u uiteraard een vrijwillige bijdrage overmaken naar IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.


Doel van de Kerstactie

Inwoners van de gemeente Berkelland die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie verkeren een levensmiddelenpakket voor de Kerstdagen aanbieden als steuntje in de rug.

Hoe is het begonnen?

In 2005 is in de cliëntenraad van de gemeente Berkelland gesproken om iets extra’s te doen met Kerst voor de minima. “Of de kerken dit niet konden oppakken?” was hun vraag. Alle kerken in Berkelland werden uitgenodigd mee te denken over deze vraag. Op 28 februari 2006 was de eerste gezamenlijke vergadering. Instanties zoals de Sociale Dienst van de Gemeente Berkelland, Sensire en de Voedselbank hebben hun deskundigheid ingebracht. Na diverse vergaderingen is besloten een kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken te organiseren. De eerste Kerstactie is in 2006 gehouden. Op 19 februari 2008 zijn we een zelfstandige stichting geworden.

Hoe benaderen we onze doelgroep?

We werken samen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), de Voedselbank Oost-Achterhoek en de Stichting Schuldhulp Op Maat (SOM). Zij selecteren cliënten en sturen hen een brief met daarbij ons aanbod voor een kerstpakket. Die cliënten kunnen dan bij ons een pakket aanvragen (telefonisch of per e-mail). Na sluiting van de aanmeldperiode worden bij de pakketten besteld bij één van de supermarkten in de gemeente Berkelland (op roulatiebasis). Medio december kunnen de aanvragers hun pakket afhalen bij één van de 4 afhaalpunten.

Pakketten voor gezinnen en alleenstaanden

Bij aanmelding kan het gewenste pakket worden doorgegeven. We hebben pakketten voor alleenstaanden (winkelwaarde € 35,-) en voor gezinnen (winkelwaarde € 45,-). Hieronder een overzicht van het aantal verstrekte pakketten sinds de start in 2006.

Jaar Totaal aantal pakketten Voor gezinnen Voor alleenstaanden
2006 125 113 12
2007 186 111 75
2008 214 119 95
2009 237 134 103
2010 287 166 121
2011 297 173 124
2012 298 165 133
2013 385 206 179
2014 403 230 173
2015 389 229 160
2016 438 250 188
2017 455 270 185
2018 444 245 199
2019 442 253 189
2020 517 278 239
2021 507 267 240

Wie maken dit mogelijk?

Begin september gaat de Kerstactie van start en eind januari sluiten we deze af. De Kerstactie wordt volledig door vrijwilligers van de deelnemende kerken georganiseerd. Van de 20 vrijwilligers zijn er 6 die het bestuur van de Stichting Kerstactie vormen (voorzitter, penningmeester, secretaris en drie leden).
Er wordt jaarlijks publiciteit aan de Kerstactie gegeven via berichten in de kerkbladen, posters en persberichten voor regionale media.
In de kerken worden collectes gehouden en diaconieën steunen de Kerstactie. Ook ontvangen we veel particuliere giften en een aantal bedrijven steunt de Kerstactie financieel. Ook wordt bij speciale activiteiten zoals kerstconcerten en kerstmarkten gecollecteerd voor de Kerstactie.
Giften zijn welkom op IBAN NL24 RABO 0135 653 347 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.